Termeni si conditii GS Distributie

TERMENI SI CONDITII
De utilizare a aplicatiei GS Distributie.

 • Definitii

GENERAL SECURITY sau GS sau FURNIZOR este denumirea societatii SC General Security SRL, cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 4-5, jud. Cluj, inmatriculata la ORC de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/1732/1998, avand CUI RO 11160619 si contbancar deschis la Raifeissen Bank IBAN RO90 RZBR 0000 0600 1404 9611
UTILIZATOR – Persoana fizica ce are sau obtine acces la aplicatie.
CONT – ansamblul format in principal dintr-o adresa de e-mail, o parola, precum si alte date de identificare, ce permit unui singur utilizatorului accesul la informatii.
DOCUMENT – prezentele Termeni si Conditii
APLICATIA – colectia de programe pusa la dispozitia utilizatorilor prin care se realizeaza transmiterea promotiilor. Aceasta este disponibila prin intermediul Magazinului PLAY iar sistemul de operare pe care aceasta poate fi instalata este Android.
PROMOTIA – mijlocul de informare, exclusiv electronic, asupra produselor si serviciilor desfasurate de catre General Security intr-o anumita perioada, fara nici un angajament din partea General Security cu referire la informatiile continute de acesta.

 

 • Politica de confidentialitate

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, General Security SRL prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitme. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace mixte (manuale si automate), cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.
Prin crearea Contului, fiecare Client si-a exprimat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru ca General Security sa colecteze si sa administreze datele acestuia cu caracter personal, in conditiile si cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.
General Security nu raspunde pentru defectiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este gazduita baza de date care contine aceste date.

 • Principii ale prelucrarii datelor cu caracter personal

Definitii:
Date cu caracter personal: informatiile referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila, in mod particular prin referire la un numar de identificare intern, numele si prenumele acesteia, telefonul fix sau mobil, adresa de domiciliu si/sau de livrare a produselor achizitionate, adresa de e-mail si locul de munca.
Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti (curierat) prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.
Stocarea: Pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.
Operator: Orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrarea datelor cu caracter personal.
Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credinta si se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale
Scopul bine determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate
Confidentialitatea: Persoanele care prelucreaza, in numele GeneralSecurity SRL, date cu caracter personal au prevazut in contractul de munca si in fisa postului o clauza de confidentialitate;
Consimtamantul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile mentionate in Legea nr. 677/2001 si alte date prevazute de acte normative
Informarea: Prin prezenta informare persoanele iau cunostinta despre faptul ca li se vor prelucra date cu caracter personal
Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supuse unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate
Securitatea: Masurile tehnice si organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat (accesul la bazele de date a utilizatorilor se face pe baza de nume utilizator si parola fiind reglementat prin roluri si drepturi de acces). Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejata prin firewall monitorizat de General Security SRL, de solutii antivirus actualizat permanent si de criptarea comunicatiilor prin folosirea certificatelor SSL.

 • Politica prelucrarii datelor cu caracter personal

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private, General Security SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care ii sunt furnizate.
General Security SRL se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale furnizate prin intermediul aplicatiei GS Distirbutie, asa cum prevad dispozitiile legii 677/2001 cu modificarile ulterioare privind protectia datelor personale.

 • Drepturile persoanei vizate

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, persoanele inregistrate, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi:

  • Dreptul la informare (art.12) – dreptul de a obtine de la General Security SRL, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de General Security SRL;
  • Dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13) – dreptul de a obtine de la General Security SRL, la cerere si in mod gratuit rectificarea sau actualizarea in special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;
  • Dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal (art.14) – dreptul de a obtine de la General Security SRL, la cerere si in mod gratuit transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea nr. 677/2001;
  • Dreptul de opozitie (art.15) – dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;
  • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17)
  • Dreptul dea se adresa justitiei (art.18) – dreptul de a va adresa justitiei pentru aparare a oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost incalcate. Orice informatie furnizata de catre dumneavoastra va fi considerata si va reprezenta consimtamintul dumneavoastra expres ca datele dumneavoastra personale sa fie folosite de General Security SRL in conformitate cu scopurile mentionate mai jos. Daca doriti ca datele dumneavoastra personale sa fie actualizate sau scoase din baza de date, ori aveti intrebari legate de confidentialitatea datelor, ne puteti contacta / notifica oricand utilizand datele de contact existente pe site. Daca nu doriti ca datele dumneavoastra sa fie colectate, va rugam sa nu ni le furnizati. De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 persoana vizata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/si instantelor de judecata.
 • Scopul colectarii datelor

General Security SRL prelucreaza datele cu caracter personal (ale persoanelor care se inregistreaza, beneficiarilor si/sau altor persoane care au legatura sau iau contact cu General Security SRL) care ii sunt furnizate prin accesarea aplicatiei. Datele cu caracter personal (adresa de e-mail, numar de telefon, locul de munca sau orice alte asemenea date care au fost furnizate) pot fi prelucrate si utilizate de catre General Security SRL in scopuri de promovare a produselor prin reclame, politici de marketing si publicitate, in conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. General Security SRL nu va dezvalui unei terte parti niciuna dintre datele dumneavoastra (informatii personale sau informatii optionale) fara acordul dumneavoastra, cu exceptia cazului in care avem convingerea, de buna credinta, ca legislatia ne impune acest lucru sau ca acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor sau a proprietatii societatii noastre.
General Security poate sa colecteze involuntar si alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parametri) furnizate de catre terminalul prin intermediul caruia se face accesul aplicatie si pot fi folosite de catre General Security pentru a imbunatati serviciile oferite Clientilor sau Utilizatorilor sai, sau cu scop statistic.

 • Securitatea datelor cu caracter personal

General Security SRL certifica faptul ca indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal. General Security SRL utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate angajatilor si proceduri de lucru, inclusiv de control si audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare.
General Security nu raspunde pentru defectiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este gazduita baza de date care contine aceste date.

Pentru mai multe detalii si informatii orice persoana interesatase poate adresa printr-un email la gssapp@www.generalsecurity.ro sau prin telefon la numarul 0264 439 200

3. Politica aplicatiei
3.1 Accesul la serviciu
Accesul la Site este permis oricarei persoane fizice care reprezinta o companie.

Prin crearea unui cont nou, se inregistreaza o cerere de acces la aplicatie, in care utilizatorul afirma faptul ca este deja un distribuitor de echipamente de supraveghere si daca este avizat de catre IGSU in acest sens, precum si compania la care acesta isi desfasoara activitatea si numerele de telefon.
Aceasta este trimisa catre General Security spre validare.
Datele cerute sunt :

  • Adresa de e-mail valida a companiei pe care persoana reala o reprezinta
  • Parola de acces a utilizatorului, necesara acestuia de fiecarea data cand va dori sa se logheze
  • Numele companiei pe care o reprezinta, fara S.C. dar cu forma de organizare (SRL, SA, PFA ..)
  • Bifare daca este sau nu distribuitor de echipamente de securitate.
  • Bifare daca este autorizat IGSU pentru instalari de sisteme de securitate, incendiu
   Judetul in care este inregistrat sediul social al companiei
  • Numarul de telefon mobil a persoanei reale
  • Numarul de telefon (de sectretariat) al companiei pe care o reprezinta
  • Bifare pentru faptul utilizatorul a citit, inteles si asumat termenii si conditiile de utilizare a aplicatiei.

General Security isi rezerva dreptul de a limita accesul utilizatorilor la aplicatie si promotii in cazul in care considera ca, in baza comportamentului avut de catre utilizator in relatiile cu General Security (ex. folosirea unui limbaj tendentios, incalcarea dreptului de proprietate intelectuala etc) sau daca utilizatorul foloseste aplicatia intr-un mod neconform uzantelor normale si bunei-credinte sau isi exercita drepturile in scopul de a vatama sau pagubi General Security ori intr-un mod excesiv si nerezonabil, contrar bunei-credinte.
Acest drept poate fi exercitat in orice moment si nu este necesara notificarea utilizatorul in acest sens.

Fiecare utilizator poate avea un singur Cont. Este interzisa partajarea unui Cont intre mai multi utilizatori.
In situatia in care se descopera accese partajate de mai multi utilizatori, General Security va anula sau suspenda accesul utilizatorului la aplicatie.

3.2 Tipuri de utilizatori
Exista mai multe tipuri de utilizatori:
Utilizator standard – acesta are posibilitatea de a vizualiza toate promoțiile,cuantumul reducerilor, etc , fara a putea vedea preturile produselor
Utilizator distribuitor/instalator – acesta are, fata de cel stanard , acces la preturile produselor.
O categorie aparte este cea a distribuitorilor agreati. (vezi cap.4.4)

3.3 Validarea utilizatorilor
Pina la momentul validarii, utilizatorul are calitatea de Distribuitor nevalidat daca a bifat faptul ca acesta este distribuitor sau standard.

Validarea se face de catre operatorii General Security care, prin metode specifice, vor verifica veridicitatea datelor oferite de acel utilizator.
In urma validarii, utilizatorii sunt instiintati prin trimiterea unui email pe adresa data.

Utilizatorii standard nu au nevoie de validare.

3.4 Distribuitorii agreati
Din aceasta categorie fac parte utilizatorii care sunt clientii General Security, care doresc si au incheiat o conventie cu General Security in acest sens.
Acestia, in urma conventiei, sunt promovati, dupa criteriile stabilitede General Security, in listele cu companiile care pot fi contactate.
Pentru a deveni un distribuitor agreat trebuie sa luati legatura cu operatorii General Security, folosind datele de contact sau sa trimiteti un email-solicitare la gssapp@www.generalsecurity.ro nu inainte de a va fi creat un cont de utilizator distibuitor validat.
Pozitia din lista distribuitorilor agreati se face in urma evaluarilor interne de catre General Security, care are criterii juste si definite in mod obiectiv, acestea bazandu-se in principal pe rulajele cu General Security, intarzierile la plata, istoricul comenzilor s.a.m.d.

4. Promotii
In momentul in care, utilizatoul isi creaza un Cont in aplicatie, acceptand Termenii si Conditiile, acesta si-a exprimat acordul cu privire la primirea de mesaje din partea General Security. Aceste mesaje vor indica faptul ca anume promotii si-au schimbat starea sau au aparut noutati.
Promotiile in sine, sunt prezente in aplicatia, in trei categorii, in functie de perioada lor de valabilitate, trecute, active sau viitoare.
Titlurile promotiilor sunt afisate sucesiv, in fiecare categorie, avind posibilitatea de a vizualiza continutul acestora, perioada in care promotia este activa, descrierea ei precum si toate detaliile acesteia.
Toate informatiile legate de valoarea produsului sau a discountului sunt invizibile pentru utilizatorii standard, doar informatiile legate de produsele in promotie, discountul ca procent s.a.m.d.
Pentru utilizatorii distibuitori, preturile sunt afisate.

Disponibilitatea produselor din promotii este dinamica, neexistand garantia ca General Security sau distribuitorii autorizati de catre acesta vor avea in perioada de valabilitate a promotiei produsele in stoc.

In imaginile produselordin promotii, General Security isi rezerva dreptul de a utiliza si alte produse (accesorii / etc) care pot sa nu fie incluse in costurile produselor respective si implicit nu vor fi livrate la achizitia produselor. In acest caz, se precizeaza expres in descrierea produselor ce bun este de vanzare si se marcheaza si in imagine.

5. Modul de functionare al aplicatiei
Utilizatorul standard sau distribuitor: dupa ce este logat, la primirea unui mesaj din partea aplicatiei, sau oricind doreste acesta, acceseaza aplicatia care afiseaza promotiile active. Dupa navigarea prin promotiile active, daca utilizatorul este interesat de oricare dintre ele, poate apasa butonul MA INTERESEAZA sau MAGAZIN ONLINE pentru a fi directionat spre o metoda de a benefica de promotie.
Acum, daca apasa MA INTERESEAZA, utilizatorului standard i se va propune o lista de distribuitori agreati de General Security, in functie de judetul in care utilizatorul standard doreste se achizitioneze. In acea lista , distribuitorii pot fi direct apelati la numerele de telefon pe care acestia le-au pus la dispozitie, asigurand utilizatorul standard ca acea promotie va fi respectata de catre toti distribuitorii din lista.
Lista oferita utilizatorului distributie va contine datele de contact a punctelor de lucru ale General Security unde acestia vor putea cere efectele promotiei.

In cazul mai multor distribuitori agreati intr-un judet, lista acestora va cuprinde mai intai distribuitorii care, in urma evaluarii interne a General Security, au pozitii mai bune.
In toate cazurile, in convorbirea telefonica initiata de catre utilizatori, ca urmare a utilizarii aplicatiei, acestia trebuie sa mentioneze faptul ca doresc sa beneficieze de promotia cu numele (aici se mentioneaza titlul promotiei), urmand ca operatorul distribuitorului sa informeze utilizatorul despre disponibilitatea promotiei si sa ofere acestuia beneficiile ei.

Prin apasarea butonului MAGAZIN ONLINE, utilizatorii vor fi directionati spre magazinul online al General Security, unde vor putea alege orice produse dorite de acestia si pe care General Security le pune la dispozitie clientilor sai.

6. Renuntarea la aplicatie
Se face unilateral de catre utilizator prin dezinstalarea aplicatieide pe terminal

7. Frauda
General Security nu solicita utilizatorilor sai prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc) informatii referitoare la date confidentiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.
Utilizatorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru divulgarea unui tert a datelor sale confidentiale.
General Security declina orice responsabilitate, in situatia in care un utilizator ar fi / este prejudiciat sub orice forma de catre un tert care ar pretinde ca este/reprezinta interesele General Security.
Utilizatorul va informa General Security asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.
General Security nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de e-mail in aplicatie poate opta pentru dezactivarea contului de utilizator aferent acestei adrese de e-mail.
Urmatoarele scopuri vor fi considerate tentativa de fraudare a aplicatiei/Continutului General Security de aceea General Security isi rezerva dreptul de a pune in miscare urmarirea penala impotriva aceluia sau acelora care a(u) incercat sa, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):
-de a accesa datele de orice tip ale altui utilizator prin folosirea unui cont sau prin orice alta metoda.
-de a altera sau de a modifica continutul aplicatiei sau orice corespondenta expediata prin orice modalitate de catre General Security catre utilizator.
-de a afecta performantele server-ului/server-elor pe care ruleaza aplicatia.
-de a accesa sau de a divulga oricarui tert care nu are autoritatea legala necesara, continutul expediat prin orice mijloc de catre General Security catre utilizator atunci cand acesta nu este destinatarul legitim al continutului.

8. Limitare de responsabilitate
General Security nu poate fi tinuta responsabila in nici un fel in fata niciunui utilizator care utilizeaza aplicatia/continutul, altfel decat in limita articolelor ce constituie Termeni si Conditii.
General Security nu ofera niciun fel de garantii directe sau indirecte ca:
– serviciul va fi potrivit cerintelor clientului
– serviciul va fi neintrerupt, sigur sau fara erori de orice fel
– termenii promotiilor sau a produselor obtinute gratis sau contra-cost prin intermediul aplicatiei vor corespunde cerintelor sau asteptarilor utilizatorului.

9. Litigii
Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc . a aplicatiei si/sau al oricarui continut trimis de catre General Security utilizatorului prin accesare si/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declara de acord cel putin cu prevederile “Termeni si conditii”.
Orice disputa cu referire la prezentele Termeni si Conditii care ar putea sa apara intre Utilizator si General Security se va rezolva pe cale amiabila.
Daca aceasta nu va fi posibila, conflictul va fi solutionat de catre instanta competenta de la sediul General Security, in conformitate cu legile române in vigoare.

Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.
Prezentul document a fost redactat si va fi interpretat in conformitate cu legislatia româna.

10. Dispozitii finale
General Security isi rezerva dreptul de a putea efectua orice modificari ale acestor prevederi, precum si orice modificari ale aplicatiei/structurii acesteia precum si orice continut fara notificare prealabila a utilizatorului.
In limita prevederilor Termeni si Conditii General Security nu va putea fi facuta responsabila pentru eventualele erori aparute pe site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificari, setari, etc., care nu sunt facute de catre administratorul aplicatiei.
General Security isi rezerva dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natura si/sau legaturi pe oricare pagina a aplicatiei, cu respectarea legislatiei in vigoare.

11. Contact si alte informatii
In cazul in care exista intrebari sau sugestii in legatura cu General Security, va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0264 – 439 200 , de Luni pana Vineri, program 09:00-17:00, sau prin e-mail la gssapp@www.generalsecurity.ro Orice comentarii, intrebari, feedback, idei, sugestii sau alte comunicari sau informatii despre sau referitoare la aplicatie, operatorii General Security, functionalitatea sau imbunatatirea acestuia vor ramane proprietatea SC General Security SRL.